Bij duurzaamheid heeft u misschien een visie en allerlei ideeën, bijvoorbeeld pv-panelen, minder energie, energieneutraal of gasloos. Wij zorgen ervoor dat duurzaamheid voor u tastbaar wordt.
Wij maken een quickscan en analyses van uw gebouw of vastgoedportefeuille en werken deze uit in een adviesrapport.
Door een quickscan wordt de huidige situatie van uw gebouw of vastgoedportefeuille in beeld gebracht en op basis van de resultaten adviseren wij in mogelijke energiebesparende maatregelen, inclusief de daarbij behorende investeringsbedragen en de terugverdientijden.

Ook kunnen wij u ontzorgen bij het aanpassen van uw gebouw of vastgoedportefeuille met de energiebesparende maatregelen. Onze projectleider of adviseur begeleid u bij dit proces en heeft veel ervaring met aanbestedingen op basis van EMVI-methodiek: “Beste Kwaliteit Prijs of “Laagste Prijs” (Economische Meest Voordeligste Inschrijver).

Na het implementeren van de energiebesparende maatregelen of het aanpassen van uw gebouw kunnen wij een energielabel voor u verzorgen.