Onze toezichthouder is op de bouwplaats het eerste aanspreekpunt voor verschillende partijen.
Hij houdt toezicht op de kwaliteit van het werk, de veiligheidsvoorschriften, verricht applicatiecontroles, bewaakt of de voortgang van het werk overeenkomt met de werkplanning, controleert de noodzaak van het meerwerk, controleert de opgedragen meer- en minderwerkbedragen, stelt na ieder bezoek en bezoekrapport op en rapporteert direct aan de directievoerder, projectleider of opdrachtgever.

Onze toezichthouder begeleidt voor u de vooroplevering en eindoplevering van een project.
Bij de eindoplevering stelt hij een proces-verbaal van oplevering op en houdt na oplevering toezicht op de afronding van de eventuele opleverpunten.