Bij een splitsing wordt een gebouw opgedeeld in diverse juridische eenheden waardoor het appartementsrecht ontstaat. Door een notaris wordt deze splitsing vastgelegd in een akte van splitsing (splitsingsakte). Deze akte wordt vervolgens in het Kadaster geschreven en is daarmee algemeen toegankelijk.

 

 

 

 

 

De splitsingstekening is een belangrijk en verplicht onderdeel van deze akte en is voor iedere appartementseigenaar behoorlijk waardevol. Dit is het document waarmee iemands privégedeelte wordt beoordeeld. Het kan dus een hoop conflicten over rechten, plichten en verantwoordelijkheden voorkomen. Toch zijn er nog genoeg woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren die geen of geen actuele splitsingstekeningen hebben.
In de praktijk kan het voorkomen dat de huidige bestaande situatie afwijkt van de tekening, doordat wijzigingen niet zijn aangebracht op de splitsingstekening of niet zijn doorgegeven aan het kadaster.
Het is dus van groot belang dat een splitsingstekening up-to-date is en dat iedere appartementseigenaar deze in zijn bezit heeft. Ook voor het aanvragen van een verbouwvergunning bij de gemeente moet in veel gevallen een tekening worden overlegd.

Er moet dus altijd een splitsingstekening worden gemaakt, of het nu een groot complex is bestaande uit meerdere woningen of winkels of een benedenwoning met daarboven één of meerdere bovenwoningen. Daarnaast moet de splitsingstekening aan bepaalde, door de wet gestelde, eisen voldoen.

De splitsingstekening wordt vervaardigd conform de inschrijvingsvereisten van artikel 5 en 6 van de Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994.

De splitsingstekeningen worden aangevuld met een overzicht met de aanduiding van de aanwezige woningtypes en de bruto vloeroppervlakte conform de NEN 2580.