Het onderhouden van gebouwen met een monumentale status heeft bijzondere aandacht nodig. Tijdens het opstellen van een restauratieplan dient vaak de afweging te worden gemaakt tussen restaureren of renoveren van onderdelen. Wij hebben ervaring en expertise met het restaureren van gebouwen met een monumentale status. Samen met de opdrachtgever stellen wij een restauratieplan op en adviseren de opdrachtgever bij het nemen van keuzes die vooraf dienen te worden gemaakt.

Het restauratieplan vormt de basis voor een directieraming. Met een directieraming krijgt de opdrachtgever inzicht in de totale plankosten.

Wij kunnen u volledig ontzorgen bij:

  • Het opstellen van een restauratiebestek;
  • Het opstellen van bestekstekeningen;
  • Het opstellen van gebrekentekeningen;
  • Het verzorgen van de subsidieaanvragen voor het restaureren van monumenten;
  • Het verzorgen van een aanbesteding;
  • Directievoering en toezicht
  • Oplevering en nazorg

Regelmatig hebben monumentale gebouwen te maken met scheurvorming, vochttransporten, uitbloei, vochtdoorslag en is vaak het binnenklimaat van een monumentaal gebouw niet optimaal. Voor deze gebreken verzorgen wij een gedetailleerd onderzoek naar het gebrek, de herstelmogelijkheden en de herstelkosten. Indien het binnenklimaat niet optimaal is, kunnen wij het binnenklimaat voor een bepaalde periode analyseren.