Wij bieden ondersteuning in het begeleiden van projecten en processen binnen de vakgebieden nieuwbouw, verbouw, restauratie, vastgoedbeheer en installaties. Onze projectleider heeft jarenlange ervaring met projecten in het onderwijs, zorg en de overheid.
Wij kunnen onze projectleider inzetten op basis van detachering (interim) of op projectbasis.

Naast het begeleiden van projecten en processen is de projectleider gespecialiseerd in traditionele aanbestedingen, overheidsaanbestedingen en aanbestedingen op basis van EMVI-methodiek: “Beste Kwaliteit Prijs of “Laagste Prijs” (Economische Meest Voordeligste Inschrijver).
Tijdens de aanbestedingsfase kunnen wij alle benodigde aanbestedingsdocumenten voor u verzorgen.

Wij kunnen u volledig ontzorgen bij:

 • het opstellen van financieel- en beleidskader
 • het opstellen van bestuursrapportages
 • het bewaken van interne processen
 • project- en budgetbewaking
 • directievoering en toezicht
 • het opstellen van (duurzame) meerjarenonderhoudsplanning van uw vastgoedportefeuille
 • het begeleiden van verschillende fases in een project, zoals: ontwerpfase, voorbereidingsfase, uitvoeringsfase, opleverfase en nazorgfase
 • het opstellen van een directieraming
 • het opstellen van een programma van eisen voor ruimtebehoefte
 • het opstellen van een bestek of technische omschrijving
 • het verzorgen van tekenwerk
 • het opstellen van de benodigde aanbestedings- en contractstukken

Onze projectleider is flexibel inzetbaar en heeft de expertise en ervaring met het begeleiden van projecten op het gebied van:

 • verduurzamen van vastgoed
 • technisch beheer en onderhoud van vastgoed
 • groot onderhoudsprojecten op het gebied van bouwkunde, daken, gebouwgebonden installaties en meer
 • restaureren van monumentale gebouwen