Als vastgoedeigenaar of vastgoedbeheerder draagt u naast technisch beheer en onderhoud, ook   zorg voor de veiligheid en gezondheid van de huurders of gebruikers van uw gebouw (en).

Wij zijn een expertisebureau op het gebied van het beheer- en onderhoud van vastgoedobjecten en  kunnen u ondersteunen om uw onderhoud te optimaliseren.

Denk hierbij aan het aanbesteden van de onderhoudsactiviteiten, door vooraf een gedetailleerd bestek of technische omschrijving en tekeningen op te stellen. Na het aanbesteden van het project kan eventueel onze ervaren projectleider of toezichthouder voor u de uitvoeringsfase begeleiden en coördineren.

Hiernaast kunnen wij voor u in beeld brengen of uw vastgoedobjecten voldoen aan de gestelde brandveiligheidseisen, of er risico’s aanwezig zijn met betrekking tot asbest en of het drinkwaterleidingnetwerk en legionellapreventie in een gebouw voldoet.