Een NEN 2767-inspectie is een objectieve en persoonsonafhankelijke manier om de technische kwaliteit van gebouwen en installaties te beoordelen. Conditiemeting volgens NEN 2767 geeft een compleet beeld van de staat van onderhoud van het gebouw en/of de installatie. Via deze meting worden ook de gebreken en kenmerken vastgesteld. De inspectiemethodiek is een uitstekende basis voor het opstellen van een (duurzaam) meerjarenonderhoudsplan.

Na de inventarisatie volgen de conditiemetingen volgens NEN2767. Deze worden uitgevoerd door gecertificeerde inspecteurs, in hun “eigen” discipline betreffende bouwkunde of installatietechniek. Zij beschikken over uitgebreide vak- en materiaalkennis en hebben uitgebreide ervaring met de methodiek. Bij een inspectie op locatie worden elementen beoordeeld en worden “soort gebrek”, “intensiteit” en “omvang” bepaald. Daarnaast wordt de koppeling gemaakt naar de Aspecten/Prioriteiten, oftewel: wat is de “urgentie” om een gebrek op te gaan lossen.

De inspecteur zorgt voor een duidelijk-onderbouwde gebrekomschrijving en geeft een voorstelmaatregel met een helder kostenplaatje, om het gebrek op te lossen.