Om de conditie van een gebouw of van een gebouwgebonden installatie te bewaken en grip op het noodzakelijk onderhoud te houden, is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) cruciaal.

Een meerjarenonderhoudsplanning vormt de basis voor een gezonde reservefonds of een financiële onderhoudsvoorziening.

Wij stellen het meerjarenonderhoudsplan gefaseerd op en begeleiden u deskundig bij de afstemming van het plan op uw vastgoedbeleid, de beschikbare financiële middelen en de concrete uitvoering van het onderhoudsplan. Op basis van uw wensen en eisen kunnen wij voor u een passend meerjarenonderhoudsplan verzorgen dat, afhankelijk van uw wensen, voldoet aan bijvoorbeeld de conditiemeting conform de NEN 2767.

Ook kunnen wij u ontzorgen bij de aanbesteding van de onderhoudsactiviteiten genoemd in de meerjarenonderhoudsplanning.

Onze projectleider begeleidt u bij dit proces en heeft veel ervaring met aanbestedingen op basis van EMVI-methodiek: “Beste Kwaliteit Prijs of “Laagste Prijs” (Economische Meest Voordeligste Inschrijver).

Iedere Vereniging van Eigenaren van een gebouw is verplicht te sparen voor toekomstig onderhoud aan het pand. Dit gebeurt door middel van een reservefonds of een financiële onderhoudsvoorziening. Om goed in kaart te krijgen welke kosten het onderhoud -ook in de toekomst- met zich meebrengt, is een meerjarenonderhoudsplan van groot belang.

Duurzame meerjarenonderhoudsplanning

Het is van belang om mogelijke energiebesparende maatregelen in relatie met de meerjarenonderhoudsplanning te onderzoeken. Wanneer er wordt aangesloten bij de “natuurlijke” vervangingsmomenten van de gebouwonderdelen of gebouwgebonden installatie, kunnen de maatregelen zo kostenefficiënt mogelijk worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor het combineren van werkzaamheden. Denk hierbij aan de kosten voor het plaatsen van steigermateriaal aan de gevel. Als dit gelijktijdig wordt uitgevoerd met het normale onderhoud kunnen enorme besparingen worden gedaan.

Energiebesparende maatregelen kunnen, eventueel gekoppeld aan “natuurlijke” vervangingsmomenten, in een meerjarenonderhoudsplanning worden geïntegreerd.
Hierdoor ontstaat een zogenoemde Duurzame meerjarenonderhoudsplanning.