Wanneer u een woning, kantoor- of bedrijfspand wilt aankopen, dan is het raadzaam om vooraf een bouwkundige keuring van het gebouw uit te laten voeren. Een bouwtechnische keuring is een onafhankelijke, visuele keuring van een bestaande woning, kantoor- of bedrijfspand.

Een bouwkundig rapport wordt opgesteld naar aanleiding van de bouwtechnische keuring die wordt uitgevoerd door één van onze bouwkundige experts. Het rapport geeft inzicht in de (verborgen) gebreken en krijgt u inzage in de kosten om de geconstateerde gebreken te herstellen. De kostenindicatie wordt uitgesplitst in directe kosten en kosten op langere termijn.

Er worden allerlei aspecten nagelopen tijdens de bouwtechnische keuring. Zichtbare en verborgen gebreken komen aan het licht. De volgende aspecten worden meegenomen in het bouwkundig rapport:

 • Visuele beoordeling van de ventilatievoorziening, riolering, leidingwerk in kruipruimte.
 • Visuele beoordeling van de fundering, kruipruimte en vloeren.
 • Visuele beoordeling van de keuken.
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie.
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de CV installatie.
 • Visuele beoordeling van het toilet en badkamer.
 • Visuele beoordeling van de garages, schuren en opstallen.
 • Visuele beoordeling van het dak, dakpannen en -beschot, goten, schoorstenen.
 • Visuele beoordeling van het metsel- en voegwerk.
 • Visuele beoordeling van de kozijnen, ramen, deuren en schilderwerk.
 • Vaststellen risico koolmonoxide, aanwezigheid rookmelders, e.d.
 • Technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie.
 • Een kostenraming op korte en lange termijn.

 

Bouwtechnische beoordeling en oplevering voor nieuwbouw

Een bouwtechnisch adviseur inspecteert of uw nieuwbouwhuis, -kantoor of -bedrijfspand voldoet aan de eisen en normen die vooraf gesteld zijn, maar ook of de bouwuitvoering conform de technische tekeningen en omschrijvingen is uitgevoerd.

Na inspectie of oplevering stelt de bouwtechnisch adviseur een rapport op. Dit rapport kunt u gebruiken om een keuze te maken. Als u een woning, kantoor of bedrijfspand koopt, dan moet het aan de huidige eisen en voorschriften voldoen.

De bovengenoemde aspecten worden tijdens de keuring of oplevering opgenomen.

Wanneer u samen met onze expert de bouwkundige keuring doorloopt, zult u direct weten welke bovengenoemde zaken aan vervanging of aanpassing toe zijn.

De bouwkundige keuring of oplevering wordt als drie opties aangeboden:

 1. Een bouwkundige keuring of oplevering zonder rapportage. U wordt mondeling of telefonisch op de hoogte gesteld over de geconstateerde gebreken;
 2. Een bouwkundige keuring of oplevering met rapportage, aangevuld met een uitgebreide fotorapportage;
 3. Een bouwkundige keuring of oplevering met rapportage, aangevuld met een kostenindicatie en een uitgebreide fotorapportage.